Política de protecció de dades personals

Política de privacitat

D'acord amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques quant al tractament de dades personals (RGPD), aquesta política pretén facilitar-vos la informació prevista als articles 13 i 14 de l'esmentat Reglament, així com d'altra que es considera necessària sobre com recollim i com utilitzem les vostres dades personals.

El responsable del tractament de les vostres dades personals és l'Editorial Efadós, amb:

El representant del responsable del tractament és el Sr. Josep Arís Giralt, director de l'Editorial Efadós.

Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals i amb quina base legal?

Per interès legítim:

A partir del vostre consentiment:

Per relació contractual:

Per motius legals:

Com recollim les vostres dades personals i quines són?

Informació que ens faciliteu mitjançant formularis web

Alguns dels formularis web a través dels quals recollim les vostres dades personals són:

En aquests casos, en el moment de la recollida s'indica la informació bàsica sobre protecció de dades, especialment la seva finalitat.

En general, les dades personals que ens faciliteu mitjançant aquests formularis són:

Informació que recollim de les vostres visites als nostres webs

Pel simple fet de navegar pels nostres webs, recollim informació limitada dels usuaris i estadístiques globals anònimes. Aquesta informació la utilitzem per millorar l'accés als continguts i als serveis que us oferim, i per monitoritzar el seu rendiment.

Aquesta informació l'obtenim mitjançant les galetes que es desen en els vostres navegadors i els logs que es desen en els nostres servidors web.

Per a més informació, consulteu la política de galetes.

Informació que recollim quan us autentiqueu

Alguns dels nostres serveis i aplicacions web permeten un ús personalitzat. A aquest efecte, és necessari que us identifiqueu amb un usuari i una contrasenya, dades que es poden desar en format de galeta en el vostre navegador per tal que pugueu gaudir d'aquesta personalització i/o per tal que no hagueu d'autenticar-vos en cada accés.

Per a més informació, consulteu la política de galetes.

Durant quant de temps conservarem les vostres dades?

Només emmagatzemem la vostra informació personal en la mesura que la necessitem, a fi de poder utilitzar-la segons la finalitat per a la qual va ser recollida, i segons la base jurídica del seu tractament, de conformitat amb la llei aplicable.

Conservarem la vostra informació personal mentre estigueu registrats com a usuaris dels nostres serveis, mentre existeixi una relació contractual i/o comercial, o mentre no exerciu el vostre dret de supressió, cancel·lació i/o limitació del tractament de les vostres dades (per a més informació, vegeu l'apartat sobre els vostres drets). En aquests casos, conservarem la informació degudament bloquejada, sense fer-ne cap ús, mentre pugui ser necessària per a l'exercici o la defensa de reclamacions o pugui derivar-se algun tipus de responsabilitat judicial, legal o contractual del tractament de les vostres dades, que hagi de ser atesa i per a la qual sigui necessari recuperar-la.

També podem conservar les vostres dades personals durant un temps addicional raonable per facilitar la resposta a consultes, sol·licituds o queixes que pugueu adreçar-nos posteriorment.

Per determinar els períodes de conservació de dades personals, tenim en compte:

En algunes ocasions, fem anònimes les vostres dades personals (per tal que no es puguin associar amb vosaltres) per a finalitats estadístiques. En aquests casos, emmagatzemem aquesta informació (anònima) de forma indefinida, sense notificar-vos-ho.

A qui podem comunicar les vostres dades?

La major part de les dades que recollim resideixen en servidors nostres, però en alguns casos és necessari comunicar a terceres parts la informació que ens heu proporcionat, per poder prestar-vos el servei sol·licitat; per exemple, el lliurament de productes que adquiriu a través de la botiga electrònica.

També hi ha empreses que ens presten altres tipus de serveis, per exemple, de l'entorn de les tecnologies de la informació. Aquestes terceres parts només tenen accés a la informació personal que necessiten per dur a terme els seus serveis. Se'ls exigeix que mantinguin la confidencialitat respecte de les vostres dades i no poden utilitzar-les de cap altra forma que no sigui la que hem sol·licitat.

En tots els casos, assumim la responsabilitat per la informació personal que ens faciliteu i sol·licitem a aquelles empreses amb què compartim les vostres dades que apliquin el mateix grau de protecció que nosaltres.

Així mateix, la vostra informació personal estarà a disposició de les administracions públiques, jutges i tribunals, per a l'atenció de les possibles responsabilitats sorgides del tractament.

Les dades no es comunicaran a altres categories de destinataris, excepte en els casos previstos per la llei o quan ho hagueu consentit prèviament.

Com protegim les vostres dades?

Sempre que estiguin sota el nostre control, farem tot el possible per assegurar que les vostres dades personals es tractin d'una forma que garanteixi la seguretat necessària per evitar-ne un ús no autoritzat o il·legal, la seva pèrdua accidental, destrucció o dany.

Amb aquesta finalitat, utilitzem mesures tècniques i organitzatives adequades que, alhora, són revisades periòdicament. Protegim la vostra informació personal mitjançant l'ús d'una combinació de controls de seguretat tant físics com informàtics o lògics, fins i tot controls d'accés que restringeixen i administren la forma com les vostres dades personals són tractades, administrades i gestionades. També ens assegurem que els nostres treballadors estiguin degudament capacitats per protegir la vostra informació personal.

Hem establert procediments per gestionar qualsevol incidència sospitosa relacionada amb dades personals que pogués esdevenir-se, la qual us seria notificada, així com qualsevol regulació aplicable a la incidència que legalment estiguem obligats a complir.

Quins són els vostres drets de protecció de dades i com es poden exercir?

Alguns d'aquests drets els podeu exercir directament a través dels formularis web habilitats a aquest efecte i també mitjançant l'enllaç corresponent en els correus informatius que us enviem (si és el cas).

Complementàriament, podeu sol·licitar l'exercici de qualsevol d'aquests drets adreçant un correu electrònic a efados@efados.cat.

Galetes

Utilitzem diverses tecnologies per recollir i emmagatzemar dades quan accediu a Efadós, com l’enviament d’una o més galetes al vostre dispositiu per tal de fer i mantenir la vostra cistella de la compra, i a les diferents pàgines d’Efadós que heu visitat.

Per a més informació consulteu la política de galetes.

Canvis en aquesta política

Qualsevol canvi que en el futur puguem fer a la nostra política de privacitat es publicarà en aquesta pàgina i, si escau, us ho notificarem per correu electrònic. En cas que sigui necessari, us sol·licitarem que, per continuar utilitzant els nostres serveis, llegiu i accepteu els nous termes.

Contacte

Si teniu qualsevol tipus de consulta o comentari, o si desitgeu fer-nos algun suggeriment sobre com utilitzem les dades personals, podeu enviar un correu electrònic a efados@efados.cat.

Reclamacions

Teniu dret a presentar una reclamació al Delegat de Protecció de Dades de l'ICGC, a través de l'adreça efados@efados.cat.

Si, un cop fet això, no veieu resolta la reclamació, podeu interposar-la davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades mitjançant la seva seu electrònica.

Compra segura

Els pagaments realitzats a la nostra llibreria són tractats amb la màxima seguretat i confidencialitat, amb la garantia del TPV Virtual SIS del banc BBVA.

La seguretat en el pagament es veu garantida pels protocols utilitzats amb una comunicació segura a través de SSL i claus d’encriptació. Les vostres dades s’envien directament al servidor segur del BBVA, en el qual l’editorial no té accés a les vostres dades bancàries. Sabreu que us trobeu en un entorn protegit perquè en una cantonada del navegador i/o en el botó de seguretat de la barra d’eines apareix un cadenat tancat o una clau que ho indica.

En el moment de completar les dades per processar la comanda s’estableix una connexió al servidor segur del BBVA, el qual s’encarrega d’autoritzar el pagament en temps real.

Botiga en línia

Preus vàlids excepte errors tipogràfics.

L'editorial subministradrà les comandes fins a exhaurir les existències.

Entrega en 24 h laborables excepte el mes d'agost i problemes derivats de l'empresa transportista.

Recomanacions

[Tanqueu]